యేసుక్రీస్తు వారు తన రెండో రాకడ గూర్చి చెప్పిన 3 విషయాలు || Letest Christian telugu short messages |#BRO D SHALOM LFPF MINISTRES
#Christian new teugu short message

https://www.youtube.com/channel/UCdnP5oi8bBsnk4ssu9-RK3A
ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి subscribe చేయండి!
౼ ౼ ౼ ౼ ౼ ౼ ౼ ౼ ౼ ౼ ౼ ౼ ౼ ౼ ౼ ౼ ౼ ౼ ౼ ౼ ౼
ప్రభువైనయేసుక్రీస్తునామములో అందరికీ మా వందనములు తెలియజేస్తున్నాము.
మా దైవజనులు బ్రదర్ డి షాలోమ్ గారు యవ్వన కాలములో భయంకరమైన అన్యకుటుంబం లో నుండి రక్షించబడి,దేవుని కొరకు వెలివేయబడి ప్రభువు పిలుపు మేరకు సేవకు వచ్చి ఎన్నో ఆటంకాలు వచ్చిన ప్రభువే గత 7 సంవత్సరాలుగా ఏన్నో ఆశ్చర్యకార్యలు చేసి, తన కృపతో ఈ పరిచర్యలు జరిగిస్తున్నారు.

దేవునికే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగును గాక! ఆమెన్!.

ఈ ఆధ్యాత్మిక సందేశముల ద్వారా మీరు కూడా ఎంతో బలపడుతున్నారని విశ్వసిస్తున్నాం.

ఇది మీకు దీవెనకరముగా ఉన్నట్లయితే మా ఛానెల్ subcribe చేయండి

మరియు లైక్ & షేర్ చేసి, మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ లో తెలియజేయగలరు.

సోషల్ నెట్ వర్క్స్ :-

Face book: shalom donga

What sap : shalom

Youtube: BRO D SHALOM LFPF MINSRTIES

Email: lfpf7799@gmail.com

మీ ఆత్మీయ మేలు కొరకే! వీటిని వీక్షించండి!

ఆత్మీయ దరిద్రతకుప్రధాన కారణం….Latest msg https://youtu.be/llfqS6WArCc

పాపం అంటే?….Wonderfull msg
https://youtu.be/B_ZKexkLZLk

నిజమైన ఆనందం!…ప్రజల స్పందన.. మీరే చూడండి!
https://youtu.be/q6ZDVW2ILKw

ప్రేమను చూపించు ! క్రీస్తు మాదిరి కలిగి జీవించు!
https://youtu.be/GsZa4RZaP14

దేవినికి ఇష్టమైన భక్తి ఇదే! మీరే చూడండి!
https://youtu.be/l0LIOeDh_5E

భారతదేశాన్ని స్వస్థపరచుమా దేవా! హార్ట్ ఫుల్ సాంగ్
https://youtu.be/jlPcNErUZ5s

నీ సన్నిధి లేనిదే బ్రతుకలేనయ్య!.ఆదరణ కలిగించే పాట! https://youtu.be/lSp7m19OYsA

Our address:
Bro.D SHALOM GARU
LFPF MINISTRES
KOYYETIPADU, ( 534320 )
PENUMANTRA MANDAL
WEST GODAVARI DIST,
A.P ,INDIA

For PRAYERS:
Mobil: 8185807910,8185928885

Telugu Christian / Christian videos / Letest Christian / Telugu Christmas Songs / Christian Devotional Songs / Telugu Worship / Christian audio / letest jesus songs / LFPF MINISTERS Songs / bro d shalom messages / telugu gospel songs / telugu Christian songs / Christian Devotional songs / telugu Christian songs 2015 / telugu Christian songs 2016 / letest Christian new songs / letest telugu Christian songs 2015 – 2016 / new jesus telugu songs / famous Christian telugu songs 2016 – 2017 / famous Christian telugu songs 2015 – 2016 / famous Christian telugu songs 2017-2020 / new years telugu Christian songs / brith day telugu Christian songs / new Christian marriage telugu songs / sad Christian telugu songs /letest Christian love songs / letest Christian wedding messages / letest Christian love messages / letest Christian devotional message / jesus coming message’s / death messages / gospel messages / Grace messages / Andrea cristhava songs / worship songs / aradhana songs / wedding songs /
#calvary tempel
#aag teamwork
#rajprakash pal
#jayapal foundation
#sathishkumar calvary temple
#Christian updates
#Christian movies
#pj Stephen Paul
#pj shila pal
#ucvc short films
#jcvc movie’s
#shalem Raju thandri sannidhi ministries
#jyothiraju worship
#EdwardWilliam
#new Christian songs

source