మత్తయి సువార్త|CHAPTER-16|MATTHEW|TELUGU BIBLE READING|AUDIO & SCRIPTUREమత్తయి సువార్త|CHAPTER-16|MATTHEW|TELUGU BIBLE READING|AUDIO & SCRIPTURE

ప్రభువు నామమున వందనములు,

దేవుడు ఇచ్చిన ప్రేరేపణను బట్టి ఈ ” జీవాహారం” ప్రారభించియున్నాము.

ఇందులో *ఆడియో తో పాటుగా వచనము* వచ్చును..
క్రైస్తవులు బైబుల్ జీవిత కాలంలో ఒకసారి కూడా చదవడం లేదు.
దీని వలన దేవుడు మనము ఎలా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాడో అల ఉండలేకపోతున్నాం.

వాక్యము జీవము కనుక ఈ జీవము మనలని నిత్యరాజ్యం కొరకు సిద్ధపరుస్తుంది.

కనుక ఈ ” జీవాహారం” ను ప్రోత్సహిస్తారని ఆశిస్తు…

మీ
cTv gospel
—————————————————————————————————————————
మా వీడియోస్ చూసి దేవుని మహిమ పరచండి..
https://www.youtube.com/channel/UCbdhM7qadGHMTmPzGJLPMjA

దేవునికే మహిమ
వందనములు !!!

© Copyright 2020, All Rights Reserved.
cTv gospel

cTv gospel
► Subscribe Channel – cTv gospel

PLEASE SUPPORT MY CHANNEL :

https://www.youtube.com/channel/UCbdhM7qadGHMTmPzGJLPMjA

LIKE SHARE AND SUPPORT

subscribe to ” cTv gospel”

FOLLOW US :

FACEBOOK: https://www.facebook.com/telugu.christian.148
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCbdhM7qadGHMTmPzGJLPMjA
MAIL ID: teluguchristianvidos@gmail.com
WEBSITE: https://christianteluguvideos-lyrics.blogspot.com/

#Latestchristiansongs2020#newsongschristian2020 #NEWsongschristian2019telugu #Newlatestchristiansongs2019telugu #LatestTeluguworshipsongs2019 #Latestchristiantelugusongs #telugusongs #mostviewedsongs #Latestsongs2019
#latestteluguchristiansongs #jonahsamuel #christiantelugusong #christiansongs#worshipsongs #newyearsongs #teluguchristiansongsfornewyear#ctvgospel
#latestteluguchristiansongs
#teluguchristiansongs
#christiansongstelugu
#teluguchristiansongs2020
#jkchristopher
#philipsharon
#sharonsisters
#jonahsamuel
#samypachigallasongs

source