నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు || Latest Telugu Christian Whats app Status SongsPraise the Lord Everyone 🙏
👉Telugu Bible Stories 📚
👉Telugu Christian What’s App Status Songs 🎼
👉 Daily Promise 📕
👉 Telugu Bible Quiz 📖
👉 Christian Videos 🎞️

▶️For more Christian Videos SUBSCRIBE🔗 to Our Channel

Telugu Latest Christian What’s App Status Songs

👉నా స్నేహం యేసుతోనే
https://youtu.be/XZ_NO4Bt-fw

👉ఒక్కటే ఆశ

👉నిను నేను విడువనయ్యా

👉ఏ పాటి దాననయ్యా
https://youtu.be/lsCiC99eJfA

👉ఆరాధన ఆరాధన

👉ఎవరయ్యా నీలా ప్రేమించేది

👉ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ

👉హల్లెలూయ స్తోత్రం యేసయ్య

👉యెహోవా నా బలమా

👉నిన్ను పోలినవారెవరు…

Latest Telugu Christian songs / new Telugu Christian Songs / Telugu Christian Songs / Latest Christian Songs in Telugu / Telugu Christian what’s App status songs / Christan Whats app video Song / best Christian Ringtones / latest Telugu Christian ring tones / Christian ringtones in Telugu / Latest Telugu Christian Music Tracks / Telugu Christian New music tracks / Christian Music Songs / Christian Music Tracks / Christmas Songs in Telugu / Telugu Christian New Christmas Songs /Latest Christian Christmas Songs in Telugu / Christmas Songs / Telugu Christian Good Friday Songs /Latest Telugu Christian Good Friday Songs / Christian Good Friday songs in Telugu / Bible Quiz in Telugu / Christian Bible Quiz / Telugu Bible Quiz / bible Stories / daily Promise / today’s Promise / Christian massages

#Neenukapaduvadu #ChristianWhatsAppStatusSong #BibleQuiz

Deevan Raj Kumar Creations

God Bless you all 🙏

source