నిను విడువడు ఎన్నడు ఎడబాయడు|LATEST TELUGU CHRISTIAN SONGS 2020|NEW TELUGU CHRISTIAN SONGS 2020|#JosephKonda#SriKrishna#LinusMadiri
Latest Telugu Christian Songs 2020.
New Telugu Christian Songs 2020.
Ninu Viduvadu Ennadu Yadabayadu
Lyrics -Tune : Joseph Konda.
Music: Linus Madiri.
Vocals: Sri Krishna.

#AnjanaSowmya
#Dinesh
#UnniKrishnan
#SriKrishna
#JKChristopher
#NaveenMadiri
#JeansSrinivas
#Mano

పల్లవి
నిను విడువడు ఎన్నడు ఎడబాయడు
యేసయ్య ఎప్పుడు నిన్ను మరువడు
ప్రేమిస్తాడు దీవిస్తాడు రక్షిస్తాడు నడిపిస్తాడు
అల్లెలూయా అల్లెలూయా అల్లెలూయా అల్లెలూయా

1.నీపేరు తన చేతిలో చెక్కుకున్నాడు
నిత్యము తన కనుల యెదుట నిన్నే నిలిపాడు
ధరణికే వెలుగుగా నిన్ను పోల్చినాడు
సారముగల ఉప్పుగా నిన్ను మార్చుతాడు.

2.జీవగ్రంథములో నీపేరు వ్రాసినాడు
బంగారు భవిష్యత్తును నీకు చూపుతాడు
పరిశుద్దాత్మతో నిన్ను నింపుతాడు
కృప వెంబడి కృపను నీపై కుమ్మరిస్తాడు.

Latest Telugu Christian Songs 2020
New Telugu Christian Songs 2020

Telugu Christian /Jesus Telugu / Christian Video / Latest Christian/ Telugu Christmas / Christian Devotional Songs / Telugu Worship / Christian Audio / Latest Jesus / Old Telugu / All Telugu / Telugu Gospel / Uecf Telugu /Jesus Telugu / Telugu Christian Song

Tags :
telugu christian songs / christian telugu songs / new telugu christian songs / Christian Devotional Songs / telugu christian songs 2020 / 2020 telugu christian songs / latest new telugu christian song 2020 / 2020 new telugu christian songs 2020 / telugu christian songs 2016 / christian new telugu songs 2020 / famous telugu christian songs 2020-2021 / new latest telugu christian songs 2020 / christian telugu songs 2020 / latest telugu christian song 2020/ christian song 2020 / new telugu christian song neeve maa raajuvu / latest telugu christian song / heart touching telugu christian song 2020/ / chebrole / all latest telugu christian songs 2020 / telugu christian christmas songs 2020 / 2020 song /telugu jesus worship songs 2020 /telugu worship songs 2020 / christian songs new /new 2020 christian songs / new telugu christian albums 2020 / telugu christian deviotional songs 2020 /Gospel Music (Musical Genre) / AP Christian Hits / new telugu christian songs / telugu christian songs 2020 / latest telugu christian songs / Joseph Konda songs/Nuvvunte chalu naaku yesaiah/Oke okka devudu/new telugu christian songs 2020 download / latest telugu christian songs lyrics / Latest Telugu christian songs 2020 / telugu christian songs 2016 new hits /neethimanthudu neethimanthudu/telugu christian songs latest /2016 telugu christmas songs/ latest telugu christian songs 2016 / Telugu Christian Song Joseph konda songs/Konda Joseph Songs/Joy lips songs/konda joseph jesus songs/joseph konda jesus songs/
telugu christian songs / christian telugu songs / new telugu christian songs / Ne vaipu chustu/Christian Devotional Songs /ninu viduvadu ennadu yadabayadu/ telugu christian songs 2016 / 2016 telugu christian songs /Oke okka devudu yesu devudu/adigina vaariki eche devudu/ latest new telugu christian song 2016 / 2016 new telugu christian songs 2016 / telugu christian songs 2016 / christian new telugu songs 2016 / famous telugu christian songs 2015-2016 / new latest telugu christian songs 2016 / latest telugu christian song 2016 / telugu christian song 2016 / new telugu christian song / parishudatma sannidi/latest telugu christian song / all latest telugu christian songs 2016 / telugu christian christmas songs 2016 / 2016 song /telugu jesus worship songs 2016 /telugu worship songs 2016 / christian songs new /Ninu viduvadu ennadu yadabayadu/new 2016 christian songs / new telugu christian albums 2016 / telugu christian deviotional songs 2016 /Yesaiah ni maata prathi chota/Gospel Music (Musical Genre) / AP Christian Hits / new telugu christian songs / telugu christian songs 2016 /Ne vaipu chustu/ latest telugu christian songs / new telugu christian songs 2016 download 15 latest telugu christian songs lyrics 6/ Naaku adharam nevinaiah/Joseph Konda songs/Latest Telugu christian songs 2016 || J K Christopher|| 2017 /Yesayya ni maata prathichota/ telugu christian songs 2016 new hits /telugu christian songs latest /2016 telugu christmas songs/ latest telugu christian songs 2016/new 2017

source