నా హృదయమంతా నీవే.Naa Hrudayamantha Neeve.blessie wesly Latest Telugu christian songs.NEW Telugu songhttps://youtu.be/YlSayUd7OsI
(Title full song)

Worship song:-https://youtu.be/evGnQqMSuV8

wonderful love song

Dr. John Wesly introduction video

2020 New songs,
Dr.John Wesley, Paul Emmanuel, Blessie Wesly, John Wesly ministries. Yht

Presented :Raj wesly:9490260633,8331947089

Music : Samuel mories,

Lyrics & Tunes :Ashok Tudumu:9490812122

దయచేసి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ మిత్రులతో పంచుకోండి. ఫుల్ వీడియో కొరకు ఈ ఛానల్ ను subscribe చేసుకోగలరు, అలాగే ఆడియో సాంగ్స్ కొరకు పైన తెలిపిన నంబర్లకు కాల్ చేయగలరు .

సంగీత పరిచర్యలో మీరు పాలి భాగస్తులు అవ్వాలనుకుంటే, ఎటువంటి ఆసక్తి కలిగి ఉన్న నా Number: 9490812122 కు ఫోన్ చేయవచ్చు..

ధన్యవాదాలు

— అశోక్ కుమార్ తుడుము

Facebook:Ashok Tudumu
https://m.facebook.com/ashok.tudumu

#నా_హృదయమంతా_నీవే_ఆల్బమ్_పాటలు#

source