కీర్తనలు 32వ అధ్యాయం, Psalms 32,Bible,Old Testament,Jesu Telugu Audio Bible,Telugu Audio Bible#JesuTeluguAudioBible
కీర్తనలు 32వ అధ్యాయం, Psalms Chapter 32, పరిశుద్ధ గ్రంథం – పాత నిబంధన గ్రంథము – Holy Bible – Old Testament -Jesu Telugu Audio Bible.
Please Click below link :
https://www.youtube.com/channel/UCXrEElWklLAbnukc0Pw1j7g/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=0
TELUGU AUDIO BIBLE
తెలుగు ఆడియో బైబిల్

Youtube : Jesu Telugu Audio Bible
Face Book : Telugu Audios Bible

Youtube: Jesu Telugu Video Bible
Face Book : Jesu Telugu Videos Bible

Youtube : Bible Telugu Audio
Face Book : Bible Telugu Audios

if you willing to supprot ,Donate online State Bank of India.
GUNTURU JESU PRASAD BABU,
SBI BANK A/C No: 31140905612,
IFSC CODE: SBIN0003362,
STATE BANK OF INDIA , ROYAPET,
NARSAPUR,W.G.Dist., AP,INDIA

Cr.గుంటూరు జేసు ప్రసాద్ బాబు,
ఇవాంజిలిస్ట్ , గాస్పెల్ సింగర్ & కౌన్సిలర్,
ఎల్‌ఐజి:40, ఎపి.హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ,
నర్సాపురం-534275,పగో.జిల్లా,AP,ఇండియా

Cr.G.Jesu Prasad Babu,MSW.,MA.English.,Lit.,
Evangelist , Gospel singer & Counsellor,
LIG:40, AP.Housing Board Colony,
Narsapuram-534275, W.G.Dist., AP., India

source