ఆదివారపు ఆరాధన ||Sunday Service || యేసు నిన్ను విడిపించును||Jesus Deliver from all bandagesWelcome Jesus Redeemer Ministreis Warangal

మా చర్చి అడ్రస్ :
Jesus Redeemer Ministries
32, Anand Nagar, Bheemaram, Hanamkonda, Telangana 506001

jesusredeemerministries@gmail.com
https://jesusredeemerministries.com/

మీరు ఏ సహవాసానికి పరిచయం లేకపోతే మిమ్ములను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం.

Stay connected with us on :
https://www.youtube.com/channel/UC2Zc…

https://www.facebook.com/JRMCHURCHWAR…

https://jesusredeemerministries.com/

https://www.instagram.com/ezekielbrot…

Telugu Bible Movies || తెలుగు బైబిల్ మూవీస్
Click this link :https://www.youtube.com/watch?v=3d8eI…

Telugu Audio Bible|| తెలుగు ఆడియో బైబిల్

Click this link :https://www.youtube.com/watch?v=p-tFb…

Daily Praises || అనుదిన స్తోత్రములు
Click this link :https://www.youtube.com/watch?v=2mAa3…

source