ఆదరించిన యేసయ్య || Aadarinchina Yesayya song || Latest Telugu Christian songs 2020 || AbhinayFacebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100009035592817

Instagram:https://www.instagram.com/abhinay____thalluri/

Lyrics,tune : Pastor V.Joshua Garu

ఆదరించిన యేసయ్య
Aadarinchina Yesayya song
Latest Telugu Christian songs 2020
Telugu Christian songs
Telugu Christian hit songs
Abhinay
#latestteluguchristiansongs
#abhinay

source